PRIVACYSTATEMENT & COOKIE POLICY

 1. 1. ALGEMEEN

Voor elke bezoek aan onze website geldt onderstaand privacy statement en cookie policy. Hierin wordt uiteengezet welke gegevens van u door House-Care worden verzameld en verwerkt als u de website bezoekt en wat de doeleinden hiervan zijn.
Dit privacy statement en cookie policy werd aangemaakt op 11/06/2018. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen, verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen door het nemen van technische en organisatorische maatregelen.


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website:


Degryse Katrien BVBA
Handelend onder de naam House-Care en House-Care Service
Maatschappelijke zetel:
Nieuwstraat 1B
8650 Houthulst
051/63 63 80
info@house-care.info
katrien@house-care.info
In de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer: 0899967780

Dit privacystatement en cookie policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elke eventueel geschil. De rechtbanken van West-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy statement en cookie policy.

 1. 2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN
  1. 2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Door het gebruiken van onze website laat je in het account op verschillende momenten heel wat gegevens achter: bij het plaatsen van een bestelling, het aanvragen van een huishoudhulp, het solliciteren voor een job of wanneer je ons contacteert via het contactformulier. Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de bestelling/vraag, andere helpen ons om je beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op jouw behoeften.

 • Naam & voornaam: zodat wij jou op de juiste manier kunnen aanspreken in onze communicatie.
 • E-mailadres: om te communiceren over je sollicitatie, om te communiceren over de planning en prestaties van huishoudhulp, om het versturen van de bevestiging van je aanvraag of bestelling, om het bevestigen van verlof dat door de klant of huishoudhulp wordt doorgegeven, om het aanvragen van een poetshulp, om ziekte of afwezigheid door te geven van huishoudhulp of klant.
 • Telefoonnummer: voor eventuele telefonische communicatie over het inplannen van een huishoudhulp en de verdere dienstverlening na de opstart, voor communicatie of bevestigingen bij online bestellingen.
 • Adres: adressen waar de huishoudhulp de dienst levert, je woonadres als sollicitant, leveringsadres voor bestellingen in de webshop. Deze gegevens gebruiken wij zodat we je aanvraag, sollicitatie of bestelling kunnen verwerken en kunnen inplannen of bezorgen op het door jouw gevraagde adres. Deze gegevens worden bij de uitvoering van de taken als huishoudhulp en bij de levering ook aan andere partijen doorgegeven indien nodig voor de uitvoering van de dienst of contractuele verplichting. Bijvoorbeeld aan onze medewerkers, ons distributiecentrum, of bij de aangevraagde controle in uw woning.
 • Betaalgegevens: voor het betalen van je bestelling hebben we uiteraard ook je betalingsgegevens nodig. Bij het registreren van je betalingsgegevens noteren we je betalingswijze en je kaartnummer. Deze betaling wordt verwerkt door Mollie, deze organisatie zorgt voor een veilige en probleemloze betaaloplossing op onze website.
 • Rijksregisternummer: als u wenst dat wij uw gebruikersnummer aanvragen op de site van “Dienstencheques Vlaanderen”.
 • Bankrekeningnummer: alsook als u wenst dat wij u inschrijven op de site van “Dienstencheques Vlaanderen”.

Op de pagina waar persoonlijke gegevens worden gevraagd bij bestellingen online, wordt aan jou duidelijk gemaakt welke gegevens verplicht mee te delen zijn (aangeduid door een *) of welke optioneel zijn.

  1. 2.2. Gegevens die automatisch worden gegenereerd
 • Cookies: bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies op onze website. Zie punt 9 voor onze cookie policy.
 • Transactie history: we bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden op je account.
 • Klantnummer: elke klant krijgt van ons een uniek klantennummer na eerste inschrijving. Dit wordt ook jaarlijks vermeldt op de factuur voor onze administratiekost die je wordt toegestuurd.
 1. 3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
  1. 3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld:

 • Om onze huishoudhulp naar het juiste adres te sturen, m.a.w. om de dienst aangeboden te krijgen waar je om vraagt.
 • Voor de afhandeling van bestellingen.
 • Om mailingen i.v.m. acties voor House-Care service door te sturen.
 • Om alle noodzakelijkheden aan onze huishoudhulpen te kunnen verstrekken.
  1. 3.2. Mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Wel maken wij gebruik van een programma waar wij onze planningen, klanten en huishoudhulpen in bewaren. Deze zijn contractueel gehouden deze gegevens adequaat te beveiligen om verlies en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 1. 4. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING VAN DEZE GEGEVENS
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, die steeds dient ondertekend te worden.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, als dienstenchequebedrijf willen we onze klanten en prospecten op de best mogelijke manier bereiken om op die manier als onderneming te groeien.
 1. 5. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door House-Care of voor de periode die ons wettelijk wordt opgelegd.

 1. 6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
  1. 6.1. Recht op toegang en verbetering

Jij hebt op elke moment het recht op inzage van uw persoonsgegevens en verbetering van de betreffende onjuiste persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht tot het vervolledigen van onvolledige gegevens, door ons aanvullende info te verstrekken. Dit kan door verzending van een e-mail aan info@house-care.info of per brief aan het adres in artikel 1 van dit privacy statement, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Je kan ook jouw persoonsgegevens wijzigen door op uw account in te loggen op onze website en naar de rubriek “mijn account” te gaan. Hier kan je jouw persoonsgegevens, bedrijfsgegevens wijzigen.

  1. 6.2. Recht op gegevenswissing

Jij hebt op elk moment het recht op gegevenswissing en intrekking van de toestemming. Dit voor verwerkingen van uw persoonsgegevens besproken in punt 2 en 3 van dit privacy statement. Dit kan door verzending van een e-mail aan info@house-care.info of per brief aan het adres in artikel 1 van dit statement, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. House-Care moet echter enkel aan de verwijdering voldoen als de verwerking niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen die ervoor zorgend dat de gegevens bewaard moeten blijven.

  1. 6.3. Recht op de beperking van de verwerking en verzet van verwerking

Je kan jouw recht op beperking van de verwerking of op verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te verzenden aan info@house-care.info. Je kan je altijd en zonder opgave van reden verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Je dient wel te weten dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het invulformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan   House-Care. Wij stellen het dan ook op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste gegevens of deze zelf wijzigt in uw account zodat wij u in de toekomst op een correcte wijze kunnen benaderen.

  1. 6.4. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, als daaraan rechtsgevolgen voor de betrokkene zijn verbonden. Prolfilering is de verwerking van persoonsgegevens middels een geautomatiseerd proces, zonder menselijke tussenkomst. Waarbij aan de hand van die persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd.

Geldt niet indien:

 • Het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst
 • Het besluit is toegestaan door een wettelijke bepaling
 • Het besluit berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
 1. 7. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in verband met de manier waarop House-Care omgaat met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten i.v.m. ons privacy statement kunnen tevens gestuurd worden naar info@house-care.info.

 1. 8. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

House-Care heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technische en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan House-Care aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens.

 1. 9. COOKIES
  1. 9.1. Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorwaarden te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van de recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zij op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computer of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacy statement te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

  1. 9.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van de computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

  1. 9.3. Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies vind je hier: www.aboutcookies.org

  1. 9.4. Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu “opties” of “voorkeuren” via je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. 

Volgende links kunnen nuttig zijn om de instellingen van cookies beter te begrijpen:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Via de website www.youronlinecomputer.com krijgt u een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op uw eigen computer en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Hier kan je cookies van specifieke partijen uitzetten.